* Để được Tư Vấn Học trực tiếp khi bạn chưa biết chọn khóa học nào cần thiết cho công việc của mình. >>> Bạn hãy đến Văn Phòng-Học : 952 Quang Trung, P.8,Gò Vấp.


  *  Khai Giảng luôn có lớp MỚI :  " Mỗi  tháng"  

 * Tư vấn học : Th.S  Đặng Thị Kim Thúy  ( 0908.125.042 -  08.383.15278  )


 * Chủ nhiệm chương trình :  Giáo sư - Tiến sĩ - Võ Văn Nhị
          Trưởng Khoa  Kế toán – Kiểm toán   Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

 * Tư vấn HỌC :  Thạc sĩ  ĐTKThúy  0908.125.042  -  08.383.15278


   * Hình Văn phòng - Học : Tài liệu Kế toán - Thuế - Kế toán trưởng : http://maps.google.com/maps?hl=vi&gbv=2&q=952+quang+trung&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x3175299ef2736269:0x32ff4bc0ee0f5fa8,952+Quang+Trung,+8,+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh&gl=vn&sa=X&ei=0U9pUa2bEIfprAecuQE&ved=0CBoQ8gEoADAA

http://maps.google.com/maps?hl=vi&gbv=2&q=952+quang+trung&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x3175299ef2736269:0x32ff4bc0ee0f5fa8,952+Quang+Trung,+8,+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh&gl=vn&sa=X&ei=0U9pUa2bEIfprAecuQE&ved=0CBoQ8gEoADAA


http://maps.google.com/maps?hl=vi&gbv=2&q=952+quang+trung&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x3175299ef2736269:0x32ff4bc0ee0f5fa8,952+Quang+Trung,+8,+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh&gl=vn&sa=X&ei=0U9pUa2bEIfprAecuQE&ved=0CBoQ8gEoADAA