Trường Đại học Kinh tế tp.HCM - Cơ sở học Gò Vấp - Số 952 Quang Trung, P.8, Gò Vấp - Kế Toán - Thuế.

  >>>  Giờ làm việc:  Sáng 8g30 - 11g30  Chiều, tối: 14g30 -  20g.  
CHÚ Ý :  Việc  cấp Bằng   sau học -  Khi  bạn nhận được "Tin nhắn mời lĩnh Bằng"  . Thì lúc đó Trường mới làm Bằng xong. (Thường khoảng 1 tháng - Riêng KTT 3 tháng).
Lớp  Học KẾ TOÁN TRƯỞNG  (* Click - Xem đểm bằng)
     (* Trường mở nhiLớp KT Trưởng Hàng tháng - Khóa/3 tháng  

  K.31 => Đã có Điểm !

  K.30 => Đã có Điểm !

  K.29 => Đã có Điểm !


  K07 đến K11 => Đã có bằng.

  K.06 => Đã có bằng :
       Môn: Thẩm định D.A.Đ.Tư.
       Môn: Kế toán tài chính DN.

  K.05 => Đã có bằng :
       Môn: Quản lý tài chính DN.     Môn: Kế toán tài chính DN.

  K.04 => Đã có Bằng :
       Môn: Quản trị tài chính DN.
       Môn: Kế toán tài chính DN.

  K.03 => Đã có Bằng :
       Môn: Quản lý tài chính DN.
       Môn: Kế toán tài chính DN.

  K.01 - K.02 => Xem tại Trường.  Lớp   Học KẾ TOÁN Tổng hợp Thực hành thực tế  và Kế Toán Tài chính Nâng Cao :

      (* Thời gian lấy bằng từ 1 -1,5 tháng  - Trường mở 3 khóa  KT Thực hành cùng 1 Lúc ) 

  K.16 => Đã có Bằng :   K.15 => Đã có Bằng : 
  K.14 => Đã có Bằng :   K.13 => Đã có Bằng : 

  K.12 đến K.01 => Xem tại Trường.


   Lớp   Học Thực hành KHAI BÁO THUẾ (* Click - Xem)

      (* Thời gian lấy bằng từ 1 -1,5 tháng  - Trường mở 3 khóa Khai báo Thuế cùng 1 lúc )    K. 47 => Đã có Điểm ! 


   K 01 đến K14 => Xem tại Trường.
    Lớp   Học Kế toán MÁY- Misa/Excel (* Click - Xem điểm)


    K.25 => Đã có Điểm. 

    K.16 => Đã có Bằng.

    K,15 => Đã có Bằng. 

    K.09 => Đã có Bằng. 

    K.07 => Đã có Bằng. 

    K.06 => Đã có Bằng.

    K.05 => Đã có Bằng. 

    K.04 => Đã có bằng. 

    K.03 => Đã có bằng. 

    K.02 => Đã có Bằng 

    K.01 => Đã có Bằng.
    * Camera giám sát chất lượng qua trình Học !