Chuyên Hướng dẫn Đề Tài Tốt nghiệp - Tham khảo học: www.TruongDaiHocKinhTetpHCM.Edu.VN

Hướng dẫn Thực Tập & Viết Đề tài Tốt nghiệp tại các Doanh Nghiệp thương mại, sản xuất, đơn vị


* MỘT SỐ ĐỀ TÀI TRÊN CÁC LĨNH VỰC :


  Lĩnh vực Kế toán tài chính :
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty X
 • Kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại công ty M
 • Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Y
 • Kế toán tài sản cố định tại công ty Z
 • Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty K
 • Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp L
 • Tổ chức kế toán viện phí tại Bệnh viện Y
 • K.toán các hạng mục ngân sách tại Phòng G.dục xã C … 

 Lĩnh vực Phân tích hoạt động kinh doanh :

 • Phân tích báo cáo tài chính năm 20xx của công ty K
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn năm 20xx công ty F
 • Phân tích giá thành s.phẩm tại Nhà máy I qúy 3 năm 20xx …

 • Kết hợp kế toán tài chính và phân tích :
 • KT TSCĐ & phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại cty H
 • KT xác định KQKD & phân tích hiệu quả hoạt động cty N …


Lĩnh vực Kế toán quản trị và chi phí :

 • Phân tích quan hệ CVP tại công ty U
 • Tổ chức hệ thống KT giá thành định mức tại Xí nghiệp Z
 • Đánh giá kế toán trách nhiệm tại Nhà máy T
 • Lập dự toán ngân sách tại công ty J ...

Lĩnh vực Kiểm toán :

 • Quy trình kiểm toán hàng tồn kho ở c.ty kiểm toán S&A
 • Đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại c.ty kiểm toán XYZ
 • Kiểm soát nội bộ h.động ngân quỹ tại Ngân hàng BBB
 • Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ ở Phòng BHXH Huyện M

Lĩnh vực Hệ thống thông tin kế toán :

 • Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa tại Công ty B
 • Phân tích chu trình mua hàng trong điều kiện tin học hóa tại Công ty L
 • Mô tả, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện phần mềm kế toán LISA
 • Vận dụng Excel trong công tác kế toán tại Phòng Giáo dục huyện K.
--------------------------------------------------------------------------------------

http://truongdaihockinhtetphcm.edu.vn/

* Một số Đề Tài Mẫu & Đề Cương Thực Tế  (:)


* Giảng viên-ThS:  Đặng Thị Kim Thúy. (08.383.15278 - 0908 125 042)   
* Học Cấp bằng tại :  952 Quang Trung, P8, Gò Vấp - Chuyên Kế Toán - Thuế
* Tham khảo học & tài liệu:   www.TruongDaiHocKinhTetpHCM.Edu.VN


* Camera giám sát chất lượng qua trình Học !


>>>  * Click vào Hình - Xem BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI - Google Map :
http://maps.google.com/maps?hl=vi&gbv=2&q=952+quang+trung&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x3175299ef2736269:0x32ff4bc0ee0f5fa8,952+Quang+Trung,+8,+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh&gl=vn&sa=X&ei=0U9pUa2bEIfprAecuQE&ved=0CBoQ8gEoADAA